႐ုတ္တရက္ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း

႐ုတ္တရက္ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းတြင္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိတတ္ပါသည္။ အူအတက္ေယာင္ျခင္း၊ မုန႔္ခ်ိဳအိတ္ေခၚ ပန္ကရိယ
ေယာင္ျခင္း၊ ဆီးေက်ာက္က်ျခင္း၊ အူေယာင္ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ဗိုက္ေအာင့္တတ္ပါသည္။

ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုခု ေတြ႕ရွိပါက လူနာကို ခ်က္ခ်င္း ေဆး႐ုံေဆးခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ပါ။

၁။ ေခၽြးေစးမ်ားျပန္ကာ မခံမရပ္နိုင္ေအာင္ ေအာင့္ျခင္း
၂။ ဗိုက္ထဲတြင္ တစ္ခုခု ေပါက္သြားသည့္အလား၊ စုတ္ျပဲသြားသည့္အလား ထင္ရသည္ဟု လူနာမွ ေျပာျခင္း
၃။ ဗိုက္ကို ျပင္းထန္စြာ ခိုက္မိၿပီး ေအာင့္ျခင္း
၄။ ေကာ္ဖီအႏွစ္ေရာင္ သို႔မဟုတ္ နီညိဳရင့္ရင့္အေရာင္မ်ား အန္ျခင္း၊ ေသြးအန္ျခင္း
၅။ ဗိုက္မခံမရပ္နိုင္ေအာင္ ေအာင့္ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ဝမ္းသြားရာတြင္ ေသြးဝမ္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကတၱရာေစးကဲ့သို႔
ဝမ္းမည္းမည္းမ်ား သြားျခင္း

အထက္ပါ လကၡဏာမ်ား မရွိေစကာမူ ဗိုက္ကိုျပင္းထန္စြာ ခိုက္မိပါက လူနာအား ၂၄နာရီ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အကယ္၍ ရင္ညြန႔္ေအာက္တည့္တည့္မွ ေအာင့္ပါက အစာအိမ္ နာျခင္းအျပင္ ႏွလုံးေအာင့္ျခင္း ျဖစ္နိုင္သည့္အတြက္ ေဆး႐ုံေဆးခန္းသို႔
အလ်င္အျမန္ သြားေရာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။