ကေလးေတြမွာအျဖစ္မ်ားတဲ့ကင္ဆာမ်ား

ကင္ဆာဆိုရင္ အသက္ႀကီးမွျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ားစုကစဥ္းစားထားႏို္င္ ျကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကင္ဆာဆိုတာ လူႀကီးကေလးအရြယ္မေရြး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အသက္အရြယ္အလိုက္ျဖစ္တဲ့ ကင္ဆာအမ်ဴိးအစားေတြကကြာျခားပါတယ္။ ကေလးေတြမွာမွအျဖစ္မ်ားတဲ့ကင္ဆာေတြလည္းရိွပါတယ္။

ေသြးကင္ဆာလို႔ေခၚတဲ့ leukemia ဟာ ကေလးေတြမွာအျဖစ္ အမ်ားဆံုးကင္ဆာလို႔ဆိုပါတယ္။ ကေလးေတြမွာျဖစ္တဲ့ကင္ဆာေတြရဲ႕ 30ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရိွတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ေသြးကင္ဆာကို acute myeloid leukemia (ALL), acute lymphocytic leukemia (AML), chronic myeloid leukemia (CML), chronic lymphoid leukemia(CLL)ဆိုၿပီး ေလးမ်ဳိးခြဲထားတဲ့အနက္ ALL, AMLတို႔က ကေလးေတြမွာပိုၿပီး အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ေသြးအားနည္းတာ၊ ခဏခဏဖ်ားတာ၊ အေရျပားမွာအနီကြက္ေတြေပၚနာ၊ ေသြးျခည္ခဏခဏဥတာေတြဟာ leukemiaရဲ႕ ျဖစ္ေလ့ရိွတဲ့လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေႏွာက္နဲ႔အာ႐ံုေၾကာမႀကီးကင္ဆာကေတာ့ ဒုတိယအျဖစ္အမ်ားဆုံးကင္ဆာျဖစ္ပါတယ္။ 26ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရိွတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အဆိုပါကင္ဆာရဲ႕ လကၡဏာေတြကေတာ့ ေခါင္းကု္က္တာ၊ ေခါင္းမူးတာ၊ အန္တာ၊အျမင္မႈန္ဝါးတာ၊ ပံုရိပ္ႏွစ္ထပ္ျမင္တာ၊တက္တာ၊ လမ္းေကာင္းေကာင္းမေလွ်ာက္ႏိုင္တာ၊ ပစၥည္းေတြကိုေကာင္းေကာင္းမကိုင္ႏိုင္တာေတြနဲ႔ လကၡဏာျပတတ္ပါတယ္။ ေက်ာ႐ိုးမွာျဖစ္တဲ့ ကင္ဆာကေတာ့ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာထပ္နည္းပါးပါတယ္။

Neuroblastomaဆိုတဲ့ အာ႐ံုေၾကာcellေတြရဲ႕ကင္ဆာကေတာ့ ကေလးကင္ဆာစုစုေပါင္းရဲ႕ 6ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရိွပါတယ္။ ေမြးကင္းစကေလးေတြမွာပိုအျဖစ္မ်ားၿပီး 10ႏွစ္ေက်ာ္လာရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါးပါတယ္။ Wilm’s tumourလို႔ေခၚတဲ့ ေက်ာက္ကပ္cell ကင္ဆာကလည္း ကေလးေတြမွာျဖစ္တာမ်ားပါတယ္။ ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္ဖက္လံုးမွာျဖစ္တတ္ေပမယ့္ တစ္ဖက္တည္းမွာျဖစ္တာပိုမ်ားပါတယ္။ ဆီးလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ပက္သက္တဲ့ ေဝဒနာေတြခံစားရရင္ေတာ့ Wilm’s tumour ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။

Lymphoma လို႔ေခၚတဲ့ အႀကိတ္ေတြထြက္လာတဲ့ကင္ဆာတစ္မ်ဳိးဟာလည္း အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ Hodgkin lymphoma ဆိုတဲ့အမ်ဳိးအစားက 3ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္နဲ႔ non Hodgkin lymphomaက 5ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အႀကိတ္ေတြထြက္လာတာ၊ ဖ်ားတာေတြနဲ႔ လကၡဏာျပႏိုင္ပါတယ္။ အျခားကင္ဆာေတြ ကေတာ့ ႂကြက္သားေတြမွာျဖစ္တဲ့ rhabdomyosarcoma၊ မ်က္စိမွာျဖစ္တဲ့ retinoblastoma, အ႐ိုးမွာျဖစ္တဲ့ osteosarcoma စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။

ကင္ဆာဆိုတာဟာ လူႀကီးမွျဖစ္တဲ့ေရာဂါမဟုတ္ပါဘူး။ ကေလးေတြမွာပိုျဖစ္တဲ့ ကင္ဆာေတြလည္းရိွတယ္ဆိုတာ သိထားၾကၿပီး ျဖစ္လာတာနဲ႔ ျမန္ျမန္ကုသဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

Dr. ZZ