သားအိမ္ေခါင္းေလ်ာ့ရဲျခင္း

သားအိမ္ေခါင္းေလ်ာ့ရဲတယ္ဆိုတဲ့ေဝါဟာရကိုဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြအတြက္ ၾကားေလ့ၾကားထသိပ္မရိွတဲ့ ေဝါဟာရတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေန႔မေစ့ပဲမီးဖြားတယ္၊ သားပ်က္သားေလွ်ာျဖစ္တယ္၊ စတာေတြေလာက္ မၾကားရတတ္ေပမယ့္ အဆိုပါအေျခအေနေတြကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

သားအိမ္ေခါင္းဆိုတာ သားအိမ္နဲ့မိန္းမကိုယ္ကို ဆက္သြယ္ေပးထားတဲ့ ဆလင္ဒါပံုစံအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္အေနနဲ႔ ကိုယ္ဝန္မရိွတဲ့အခ်ိန္မွာ 4cmကေန 5cm အထိရိွပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ရင့္လာတာနဲ႔အမွ် သားအိမ္ေခါင္းကတိုတိုလာၿပီး ေမြးခါနီးဆိုရင္ေတာ့ ပါးလႊာလာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သားအိမ္ေခါင္းေလ်ာ့ရဲေစတဲ့အေၾကာင္းေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးရိွႏိုင္ပါတယ္။ သားအိမ္ေခါင္းကိုခြဲစိတ္ဖူးတာ၊ အရင္ကိုယ္ဝန္ေတြမွာေမြးရခက္တာ၊ အရင္ကိုယ္ဝန္ေတြပ်က္က်လို႔ သားအိမ္ျခစ္ရတာ စတဲ့သားအိမ္ေခါင္းကိုထိခိုက္ထားဖူးရင္ သားအိမ္ေခါင္းေလ်ာ့ရဲတာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

သားအိမ္ေခါင္းေလ်ာ့ရဲတာေၾကာင့္ အျဖစ္အမ်ားဆံုးကေတာ့ သားပ်က္သားေလွ်ာျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ပံုမွန္အေနနဲ႔ မီးဖြားကာနီးမွပြင့္ရမယ့္သားအိမ္ေခါင္းဟာေလ်ာ့ရဲလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ သားပ်က္သားေလွ်ာျဖစ္ပါတယ္။ သားအိမ္ေခါင္းမလံုတာေၾကာင့္ သားပ်က္သားေလွ်ာျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ကုိယ္ဝန္ရဲ႕ ဒုတိယေျမာက္နဲ႔တတိယေျမာက္သံုးလပတ္(4လ-9 လ)မွာျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ေဆး႐ံုေတြမွာကိုယ္ဝန္အပ္ရင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးတဲ့အခါ သားအိမ္ေခါင္းေလ်ာ့ရဲတာကို စစ္ေဆးေလ့မရိွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သားပ်က္သားေလွ်ာတာ၊ ေန႔မေစ့ပဲမီးဖြားတာေတြျဖစ္လာမွသာ သားအိမ္ေခါင္းေလ်ာ့ရဲေနမွန္းသိၾကရပါတယ္။ သားအိမ္ေခါင္းေလ်ာ့ရဲတာကိုသိႏိုင္ဖို႔အတြက္ စစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္သင့္သလို သားအိမ္ေခါင္းနဲ႔ပက္သက္တဲ့ က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြကိုပါ ကိုယ္ဝန္အပ္တဲ့အခါ ေျပာျပထားဖို႔လိုပါတယ္။

သားအိမ္ေခါင္းေလ်ာ့ရဲတာကိုသိတာနဲ႔ သားအိမ္ေခါင္းကိုေတာင့္တင္းေအာင့္ ျပဳလုပ္လို႔ရတဲ့ခြဲစိတ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ 14ပတ္မတိုင္ခင္ ျပဳလုပ္ရၿပီး မီးဖြားခါနီးရင္ေတာ့ ခ်ဳပ္႐ိုးေတြျပန္ေျဖရပါတယ္။ ျပန္မေျဖမိရင္ ေမြးဖြားတဲ့အခါသားအိမ္ေခါင္းက က်ယ္မလာေတာ့ပဲ ေမြးခ်ိန္ၾကာတာ၊ ေသြးသြန္တာ၊ သားအိမ္ကေကာင္းေကာင္းမက်ံဳ႕တာေတြ ရိွလာႏို္င္ပါတယ္။

သားအိမ္ေခါင္းေလ်ာ့ရဲတာဟာ ႀကံဳေတြ႕ရတာသိပ္မရိွေပမယ့္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္ဝန္ပ်က္တာအထိျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ သတိထားသင့္ပါတယ္။ ေလ်ာ့ရဲေနတာကိုသိတာနဲ႔ ကုသထားမွသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးေတြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Dr. ZZ