ပါဝင္ေသာပစၥည္း-tolnaftate ၁ ဂရမ္
ေဆးပံုစံ-လိမ္းေဆးအဆီ(အေရျပားေပၚတြင္သာသံုးရန္)
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား-မိႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အေရျပားေရာဂါမ်ား(ဒက္ေပါက္ျခင္း၊ ေပြး၊ မိႈစြဲျခင္း)
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- တစ္ေန႔ ၂ ၾကိမ္ ၂ပတ္။ အေရျပားထူလာပါက ၄-၆ ပတ္အထိသံုးနိုင္ပါသည္။ ေရာဂါေပ်ာက္ျပီး ၂ပတ္ၾကာအထိ သံုးရပါမည္။ (မ်က္လံုးအတြင္းမ၀င္ေစရန္ သတိျပဳပါ။)
လိုအပ္ပါက လိမ္းေဆးနွင့္အတူ မိႈသတ္ေဆးမ်ားလည္းတြဲေသာက္နိုင္ပါသည္။
လံုး၀အသံုးမျပဳသင္႔ေသာသူမ်ား-ပါ၀င္ေသာ ေဆးနွင့္ဓာတ္မတည့္သူမ်ား၊ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားနွင့္ ၂နွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ မသံုးသင့္ပါ။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား- ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားနွင့္ နို႔တိုက္မိခင္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္သာ သံုးစြဲသင့္ပါသည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး-ဓာတ္မတည့္ျခင္းမ်ား
မီးေလာင္လြယ္ေသာေၾကာင့္ မီးရွိေသာေနရာနား မထားသင့္ပါ။