သံဓါတ္ခ်ဳိ႕တည့္တဲ့အခါ ႏွလံုးအေပၚဘယ္လိုသက္ေရာက္မွဳရွိသလဲ?

သံဓါတ္ခ်ဳိ႕တည့္တဲ့အခါ ေသြးအားနည္းေရာဂါျဖစ္တတ္မွန္း အားလံုးပဲသိၾကၿပီးျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ေဟမိုဂလိုဘင္ ထုတ္လုပ္ဖို႕အတြက္ သံဓါတ္ကိုကုန္ၾကမ္းအေနနဲ႕ လိုအပ္ပါတယ္။သံဓါတ္နည္းတဲ့အခါမွာ ေဟမိုဂလိုဘင္ထုတ္လုပ္မွဳနည္းၿပီး ေသြးအားနည္းေရာဂါကို ခံစားရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေသြးအားနည္းျခင္းကိုျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိတဲ့အနက္ သံဓါတ္ခ်ဳိ႕တည့္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ေသြးအားနည္းေရာဂါဟာ ၅၀ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႕ရွိတာေၾကာင့္ သံဓါတ္ခ်ဳိ႕တည့္ျခင္းဟာ လူမ်ဳိးဘာသာမေရြးအျဖစ္မ်ားေနတယ္ဆိုတာကိုေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။သံဓါတ္ခ်ဳိ႕တည့္ၿပီး ေသြးအားနည္းျခင္းဟာ ေရာဂါလကၡဏာအေသးစားမွစၿပီး အသက္ဆံုးရွဳံးႏိုင္သည္အထိျဖစ္တတ္တာေၾကာင့္ မေပါ့ဆသင့္တဲ့ေရာဂါပဲျဖစ္ပါတယ္။ထို႕အျပင္ သံဓါတ္ခ်ဳိ႕တည့္ျခင္းဟာ ႏွလံုးအေပၚမွာသက္ေရာက္မွဳမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။

သံဓါတ္ခ်ဳိ႕တည့္တဲ့အခါ ႏွလံုးအေပၚဘယ္လိုသက္ေရာက္မွဳရွိသလဲ?

သံဓါတ္ခ်ဳိ႕တည့္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးအေပၚမွာေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း သက္ေရာက္မွဳမ်ားစြာရွိေနပါတယ္-

၁။ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း/မမွန္ျခင္း။

-သံဓါတ္ခ်ဳိ႕တည့္၍ေသြးအားနည္းတဲ့အခါ ႏွလံုးဟာပံုမွန္အေျခအေနထက္ လ်င္ျမန္စြာခုန္လာၿပီး အခန္႕မသင့္လွ်င္ ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ႏွလံုးရပ္ျခင္းတို႕ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။

-ေသြးအားနည္းေနတာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ဆဲလ္ေတြအတြက္လိုအပ္ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ရရွိေစရန္အတြက္ ႏွလံုးဟာပုံမွန္ထက္ပိုခုန္လို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၂။ႏွလံုးႂကြက္သားပိုမိုအလုပ္လုပ္ရျခင္း။

-ခႏၶာကိုယ္ဆဲလ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာေအာက္ဆီဂ်င္နဲ႕အာဟာရမ်ားေပးရန္အတြက္ ႏွလံုးဟာပိုမိုညႇစ္ရတာေၾကာင့္ အခ်ိန္တစ္ခုၾကာျမင့္လာတဲ့အခါ၊သံဓါတ္ကိုျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္းမျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ႏွလံုးႂကြက္သားေတြဟာထူထဲလာၿပီး ႏွလံုးအတြင္းေသြးစီးဆင္းမွဳေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္။

-ဒီအခ်ိန္မွာႏွလံုးဟာ ပုံမွန္အေျခအေနထက္မ်ားစြာပိုမို၍အလုပ္လုပ္ရၿပီး ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ကာ ေျခကုန္လက္ပန္းက်လုအေျခအေနကိုေရာက္ေနပါၿပီ။

-ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်ိန္ဟာသံဓါတ္ကိုခ်က္ခ်င္းပဲျပန္လည္ျဖည့္တင္းရေတာ့မယ့္အခ်ိန္ျဖစ္ေနပါၿပီ။

၃။ႏွလံုးအေမာေဖာက္ျခင္း။

-အထက္ပါအခ်ိန္ထိ သံဓါတ္ကိုျပန္လည္မျဖည့္တင္းေသးပါက ႏွလံုးဟာေျခကုန္ႏြမ္းနယ္လြန္းျပီး ေသြးလႊတ္ခန္းေတြပါးလႊာေပ်ာ့ဖတ္လာကာ လံုးဝအလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ပဲ ႏွလံုးအေမာေဖာက္ျခင္းကိုျဖစ္ေစကာ အသက္အႏၲရာယ္ပါထိခိုက္ဆံုးရွဳံးတဲ့အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အသက္အႏၲရာယ္ဆံုးရွဳံးႏိုင္သည္အထိ ဒုကၡျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ သံဓါတ္ခ်ဳိ႕တည့္ျခင္းကိုေပါ့ေပါ့ဆဆမေနပဲ အေလးေပးဂ႐ုျပဳသင့္ပါေၾကာင္းတိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

အားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာႏိုင္ၾကပါေစ။

dr.ye’lwin mm