ကေလးမ်ားတြင္ ဗီတာမင္ ဒီ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း

ကေလးေတြရဲ႕ေကာင္းမြန္စြာႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ ကိုယ္ေရာဥာဏ္ေကာေကာင္းမြန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ လိုပါတယ္။ ကေလးထြားလာ႐ံုဝလာ႐ံုတင္မဟုတ္ပဲ လိုအပ္တဲ့အာဟာရေတြျပည့္စံုေအာင္၊ သန္စြမ္းေအာင္လည္း ႀကိဳးစားေပးရမွာပါ။ လိုအပ္တဲ့အာဟာရေတြမျပည့္စံုရင္ေတာ့ ႀကီးထြားေပမယ့္လည္းမက်န္းမာတာ၊ ေကာင္းေကာင္းမဖြံ႕ၿဖိဳးတာေတြႀကံဳေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Vitamin Dဆိုတာကေတာ့ အမ်ားသိၾကတဲ့အတိုင္းအ႐ိုးအဆစ္ေတြသန္မာဖို႔အေရးႀကီးတဲ့ ဓာတ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ calcium နဲ႔အတူအ႐ိုးေတြသန္မာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ vitamin Dရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက calciumအတြက္ အရမ္းအေရးပါပါတယ္။ vitamin dက အူကေနcalcium စုပ္ယူျခင္းကိုအားေပးပါတယ္။ calcium မ်ားလာမွအ႐ိုးသန္မာလာေစၿပီး အ႐ိုးက်ဳိးျခင္းအ႐ိုးေပ်ာ့ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အ႐ိုးသန္မာေအာင္လုပ္ေပး႐ံုသာမကပဲ ကိုယ္ခံစြမ္းအားျမႇင့္တင္ေပးတာ၊ ႂကြက္သားလႈပ္ရွားမႈကိုအေထာက္အကူေပးတာစတဲ့ေနရာေတြမွာလည္း အေရးပါပါတယ္။

အဲဒီလိုအေရးပါတဲ့ vitamin Dဟာ ကေလးေတြႀကီးထြားေနတုန္းမွာ ျပည့္ျပည့္ဝဝမရေတာ့ရင္ ေနာက္ဆက္တဲ့ဆိုးက်ဳိးေတြမ်ားစြာရိွလာပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္အ႐ိုးအဆစ္နဲ႔ပက္သက္တာေတြကေန ဒုကၡေပးႏိုင္ပါတယ္။ သြားေတြေကာင္းစြာမဖြံ႕ၿဖိဳးတာ၊ အ႐ိူေတြေပ်ာ့တာ၊ အရိးေကာင္းေကာင္းမဖြံ႕ၿဖိဳးတာ၊ bow legလို႔ေခၚတဲ့ ေျခေထာက္က ေလးကိုင္းသဖြယ္ေဘးကိုကိုင္းေနတာ၊ knock kneeလို႔ေခၚတဲ့ေျခႏွစ္ဖက္စလံုးက အတြင္းကိုခြက္ေနတာေတြျဖစ္ႏိုင္ပ္တယ္။ ႂကြက္သားေတြနာတာ၊ အ႐ိုးအဆစ္ေတြနာတာ၊ ႂကြက္တက္တာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ နည္းနည္းပါးပါထိခိုက္တာနဲ႔ အ႐ိုးက်ဳိးတာ၊ အ႐ိုးအက္တာေတြျဖစ္ႏိုင္သလို အရပ္ပုႏိုင္တဲ့အခါေတြလည္းရိွပါတယ္။
ကိုယ္ခံစြမ္းအားမေကာင္းတဲ့အတြက္ ေနမေကာင္းမၾကာခဏျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ရာသီဥတုအကူးအေျပာင္းမွာ၊ ေတာ္႐ံုအေအးမိတာနဲ႔လည္းဖ်ားနာတတ္ပါတယ္။

ဘယ္အခိ်န္မွာvitamin Dခ်ဳိ႕တဲ့တတ္လည္းဆိုရင္ေတာ့ ႀကီးထြားႏႈန္းမ်ားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လံုလံုေလာက္ေလာက္မေပးထားရင္ ခ်ဳိ႕တဲ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ vitamin Dလံုေလာက္စြာမရႏိုင္တဲ့အေျခအေနေတြရိွပါတယ္။ vitamin Dကိုခႏၶာကိုယ္ကေနထုတ္လုပ္ပါတယ္။ အေရျပားေပၚကcellေတြမွာvitamin Dဖစ္လာမယ့္ chemical ေတြရိွၿပီးေနနဲ႔ထိတာနဲ႔ ဆင္ႁပြားေျပာငူ္လဲမႈေတြျဖစ္ေပၚၿပီး vitamin Dရယ္လိုျ့ဖစ္လာကာ calcium ကိုေကာင္းမြန္စြာစုပ္ယူေစႏိုင္ပါတယ္။ အသားအေရာင္ရင့္တဲ့ကေလးေတြက ေနေရာင္ကိုေကာင္းမြန္ေအာင္မထိေတြ႕ႏိုင္လို႔ vitamin Dခ်ဳိ႕တဲ့ႏိုင္ပါတယ္။
ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါရိွတဲ့ကေလးေတြ၊ အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါရိွတဲ့ကေလးေတြမွာလည္း ခ်ဳိ႕တဲ့ႏိုင္ပါတယ္။

Calcium ကိုအဓိကခ်ဳပ္ကိုင္ေပးေနတဲ့ vitamin Dမရိွေတာ့တဲ့အခါ calciumကေပးတဲ့ေကာင္းက်ဳိးေတြမရႏိူင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ကေလးႀကီဴထြားသင့္သေလာက္မႀကီးထြားေတာ့ပဲ ဆုတ္ယုတ္မႈေတြရိွလာႏိုင္ပါတယ္။ ေနမေကာင္းတာ၊ ႂကြက္တက္တာတိုၾကျပန္ေကာင္းႏိုင္ေပမယ့္ အ႐ိုးနဲ႔ပက္သက္တဲ့ကိစၥေတြျဖစ္လာရင္ေတာ့ ကုသရခက္ခဲတဲ့အျပင္အသက္ႀကီးလာတဲ့အထိ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြျဖစ္ေစႏိုင္တာေၾကာင့္ vitamin Dကိုေကာင္းမြန္ျပည့္ဝစြာရိွေအာင္ႀကိးစားသင့္ပါတယ္။

Dr. ZZ